... brīvību var definēt kā gribas neatkarību no ikviena cita likuma, izņemot vienīgi morālo likumu.

+1
+39
-1