... brīvību var definēt kā gribas neatkarību no ikviena cita likuma, izņemot vienīgi morālo likumu.