Audzināšanā slēpjas lielais cilvēka dabas pilnveidošanas noslēpums.