Kas slimīgi rūpējas par to, lai nezaudētu dzīvību, to dzīve nekad nepriecēs.