Domāt - nozīmē runāt pašam ar sevi... dzirdēt pašam sevi.