Daudzi ir kļuvuši cietsirdīgi tamdēļ, ka agrāk ir bijuši līdzcietīgi un bieži piekrāpti.