Izglītība - cilvēka savas nepilngadības pāraugšana, kurā viņš atrodas paša vainas dēļ.