Pienākums! Tu cildenais, dižais vārds, tevī nav nekā patīkama, kas glaimotu cilvēkiem... tavā priekšā apklust visas noslieces, kaut arī slepus viņas tev ir pretdarbojušās,- kur gan atrodas tava tevis cienīga sākotne un kur ir tavas cildenās izcelsmes sakne... . Par to var kalpot tikai tas, kas paceļ cilvēku pāri sev... .

+1
-49
-1