Paradumu nekad nedrīkst atzīt par labā izpausmi, pat paradumu darīt labus darbus. Labais pateicoties paradumam pārstāj būt tikums. Labais ir tikai tas, kas tiek gūts ar piepūli.

+1
-22
-1