Pati cildenākā un skaistākā māksla ir prasme vadīt valsti un mājas dzīvi: šo prasmi mēs saucam par taisnīgumu un savaldību vai mērenību.