Bērniem, īpaši meitenēm, jau agrā bērnībā ir jāiemāca nepiespiesti smieties, jo priecīga sejas izteiksme pakāpeniski pāriet iekšējā būtībā un rada priekpilnu, laipnu un labvēlīgu attieksmi pret visiem.