Līdzīgi auglim kokā, tā arī dzīve vissaldākā ir pirms paša vītuma iestāšanās.