Laika izšķērdība - no visām vissliktākā.

+1
-44
-1