Laika izšķērdība - no visām vissliktākā.

+1
-81
-1
You voted '-1'.