Laika izšķērdība - no visām vissliktākā.

+1
-100
-1