Laika izšķērdība - no visām vissliktākā.

+1
-58
-1