Morālā vērtība ir jāsaskata tikai tad, ja rīcība tiek veikta aiz pienākuma apziņas.