Cilvēka būtība atklājas viņa darbos nevis domās, lai arī cik cildenas šīs domas nebūtu.

+1
+54
-1