Ideāls ir tevī pašā. Arī šķēršļi tā sasniegšanā - tevī pašā. Tu pats esi tas materiāls no kā tu darini savu ideālu.

+1
-100
-1