Nekas tā nemāca, ka savas paša kļūdas atzīšana. Tas ir viens no galvenajiem pašaudzināšanas līdzekļiem.