Svētlaimīgs tas, kas atradis sev pielietojumu, lai viņš nemeklē citu svētlaimi. Viņam ir viņa darbs un dzīves mērķis.