Nabadzība bagātībai vienmēr ir bijusi ienākumu avots.