Laime vai nelaime, izdevība vai neizdevība - atsaucies tik uz sevi pašu.