Laime vai nelaime, izdevība vai neizdevība - atsaucies tik uz sevi pašu.

+1
+60
-1