Kaislība sēj jeb rada. Mīlestība audzina. Dzīve nogatavo. Nāve sakopj - un kas tad? Nu tad ņem daba atkal visu izdalīt un atdot, kas ņemts no kura.