Domas rada vārdus, vārdi darbus ļaunā, kā labā ziņā, bet domas netop nedz godinātas, nedz sodītas, jebšu viņas ir visa cēlonis vienā vai otrā ziņā, - to saņem vārdi un darbi.