Apziņa nevaid pērkama par naudu, nedz dvēseles miers par visu pasaules zeltu.