Zibeņos patīk skatīties, pērkoni klausīties, bet arī gan tikai tad, kad tie nestāv virs pašu galvām.