Lai nu kāds izskats, tomēr ir izskats arī pēc briesmīgas aukas, pēc briesmīgiem plūdiem, pēc briesmīgas uguns un pēc briesmīgas dzeršanas.