Daba negrozās nekad savos likumos, nedz maldās savos noliktos ceļos, bet cilvēks gan grozās savos likumos un maldās savos dzīves ceļos, tāpēc cilvēkam arī jānes šis nogrozāmais dabas likums: kas maldās, tam jācieš maldījumi.

+1
+46
-1