Prātīgs būsi, ja, savu dzīvi salīdzinādams, to salīdzināsi ar tiem, kuriem klājas sliktāk par tevi. Caur to vien jau tapsi laimīgāks. Nelga būsi, ja, savu dzīvi salīdzinot ar citu dzīvi, raudzīsi līdzināties tādiem, kam, pēc tavām domām, klājas labāk. Caur to tapsi nelaimīgāks - un vairāk nekā.