Mazāk izrādīties, nekā esi, un vairāk izrādīties, nekā esi, ir gan abējādi pievilšana, bet ikkatrai savi iznākums: Pirmais manto cienīšanu, Otrais manto zobošanu.