Neiedomājies no sevis kas neesi, tad arvien zināsi, kas esi, un šī zināšana priekš dzīves ir visvajadzīgākā.