Kop un apgādā katru radījumu nevis tāpēc vien, ka viņš tava mantas daļa, tavs piederums, bet tāpēc, ka viņiem dzīvība kā tevim pašam.