Krūtis pret krūtīm varam spiest, bet nekad sirdis pret sirdīm, jo tās paliek savā pusē katram un nekrīt viena pret otru.