Ja taisnai sirdij nekas cits neatliek pasaulē, tik laba apziņa paliek viņas daļa mūžam; tās pasaule viņai nevar atņemt nekad, lai ar visu citu nereti vien tādai sirdij noņem.