Ja viņš man met pirmais ar vienu roku dubļus, tad es viņam pretī ar abām rokām - jā gan, jā! Bet par postu pašam - abas rokas ar apgānītas dubļiem. Tāpēc vai prātīgākais nav nesviest nemaz pretī, bet, ja kas te darāms, tad raudzīt izvairīties allaž no tā, ka nedabūtu nemaz iesviest?

+1
+27
-1