Bīsties nevis no nezvēra ar septiņām galvām, bet no cilvēka ar divām mēlēm.