Kosmopolītisms ir par tik augstāks par patriotismu, par cik pēdējais ir augstāks par tiem pakāpieniem, kas ved pie tā: ģimenes un dzimts apziņu, dzimtenes mīlestību, rases un šķiras piederību.