Boļševisms - nabadzības un trūkuma sociālisms. Nevar būt sociālisms bez demokrātijas; sociālā atbrīvošana nav iespējama valstī, kur neciena cilvēka personību, tās tiesības.

+1
-56
-1