Tiem, kas ir pārāk aprobežoti, lai izprastu astronomijas zinātni, vai pārāk mazdūšīgi, lai nekaitējot savai dievbijībai ticētu Kopernikam, es varu tikai dot padomu pamest astronomijas studijas... . Viņš var atteikties no mūsu priekšstatiem par kustību izplatījumā, atgriezties mājās un apstrādāt savu sakņu dārzu.