Tirāna nāve kļūst par tā varenības beigām, svētā nāve kļūst par tā varenības sākumu.