Īsta uzvara ir tikai tad, kad ienaidnieki paši ir atzinuši sevi par uzvarētiem.