Nekad briesmas un atbildība neveicina vidusmēra cilvēka brīvības un gara aktivitātes pieaugumu, bet, tieši otrādi, iedarbojas uz to nomācoši, un tieši tapēc, ja šie pārdzīvojumi cilvēku spārno un asina tā spriešanas spējas, tad nešaubīgi, ka mums ir darīšana ar retu gara lielumu.