Mums jārunā skaļi, lai tiktu sadzirdēti. Jārunā klusi, lai mūs uzklausītu.