Patiesi diži cilvēki vienmēr ir vienkārši: viņu izturēšanās ir nemākslota un nepiespiesta.