Ar sirdsapziņas brīvību parasti tiek saprasta brīvība no sirdsapziņas.