Personisko interešu cīņas rezultātā izveidojas nevis iespējami labākā kārtība, bet iespējamākā no labākajām kārtībām.