Nešķiries ne no viena nepateicis ko patīkamu vai pamācošu!