Kaut arī lepnums nav tikums, tas ir daudz tikumu tēvs.