Netikumiem ir vairāk mocekļu nekā tikumiem.

+1
+10
-1