Netikumiem ir vairāk mocekļu nekā tikumiem.

+1
+1
-1