Likums un taisnīgums - divas lietas, ko Dievs ir apvienojis, bet cilvēks šķīris.