Turki saka: sātans visus kārdina, bet slinks cilvēks kārdina sātanu.

+1
+49
-1