Turki saka: sātans visus kārdina, bet slinks cilvēks kārdina sātanu.