Rupjas un vulgāras dvēseles izjūt lielāku cieņu bagātības nekā talanta priekšā.