Skaistai, bet nabadzīgai, sievietei ir jābūt divkārt apdomīgai, jo viņas skaistums kārdinās citu, bet pašas trūkums pašu kārdinās.